Behandelaanbod

Behandelaanbod

Bij het Sinai Centrum bent u in goede handen. Onze betrokken behandelaren hebben jarenlange ervaring en deskundigheid met het behandelen van verschillende vormen van psychotrauma. Persoonlijke aandacht en oog voor de omgeving kenmerken onze behandeling. Binnen het Sinai Centrum voelt u zich gehoord, erkend en ‘thuis’. In een veilige, kleinschalige omgeving streeft het Sinai Centrum altijd naar de beste oplossing voor haar cliënten en hun naasten.

Jarenlange ervaring en deskundigheid psychotrauma

Het Sinai Centrum heeft zijn deskundigheid in psychotraumazorg van oudsher opgebouwd door langdurige ervaring met de behandeling van Joodse en Indische oorlogsslachtoffers met PTSS. De afgelopen jaren werken wij vanzelfsprekend zoveel mogelijk ‘evidence based’ en bieden we behandelingen zoals imaginaire exposure, EMDR en NET. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de geïntegreerde behandeling van PTSS en persoonlijkheidsproblematiek. Zo blijft het Sinai Centrum zich continu ontwikkelen als traumabehandelcentrum voor verschillende doelgroepen zoals veteranen, andere geüniformeerden (politieagenten), vluchtelingen, asielzoekers en oorlogsslachtoffers van de eerste, tweede en derde generatie, en vroegkinderlijk getraumatiseerden.

Uitgebreid behandelaanbod psychotrauma

PTSS-klachten komen vaak voor in combinatie met andere psychiatrische ziektebeelden zoals depressies, angststoornissen, persoonlijkheidsproblemen, ADHD en middelengebruik. Het Sinai Centrum is, vanuit de historie, expert in het diagnosticeren en behandelen van deze doelgroepen en werken hierbij samen met andere merken van Arkin zoals de Jellinek en het NPI. Wij behandelen oorlogsslachtoffers, veteranen, vluchtelingen, geüniformeerden of mensen met in de voorgeschiedenis misbruik en/of mishandeling of andere traumatiserende gebeurtenissen die geleid hebben tot psychiatrische klachten. Voor deze problemen hebben wij diverse zorgpaden ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij voor iedere cliënt passende en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen bieden.

Onze behandelingen variëren van regelmatige gesprekken tot een intensieve behandeling waarbij u kortdurend meerdere keren per week traumaverwerkende therapie krijgt aangeboden. Er zijn diverse vormen van individuele therapie, groepsbehandeling en partnerrelatietherapie. Ook kunnen de verschillende behandelingen worden gecombineerd. Meestal bieden wij de behandelingen poliklinisch of in deeltijd aan zodat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving verblijven. Indien een opname in een kliniek noodzakelijk is, dan kan dat in onze eigen opnamekliniek te Amstelveen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100