Behandelaanbod

Intake en advies

De eerste keer dat u bij het Sinai Centrum komt, vindt de intake plaats. Een behandelaar en psychiater nemen met u diverse zaken door die van belang zijn voor het bepalen van wat er met u aan de hand is, en welke behandeling goed bij u en uw klachten past.

Omdat ieder mens en iedere situatie verschillend is, stemmen we onze behandeling af op uw hulpvraag, de ernst van uw klachten en uw persoonlijke omstandigheden. Ook de duur van de behandeling verschilt van persoon tot persoon. Leidend voor de behandeling is de hulpvraag en de diagnose.

De behandelingen variëren van regelmatige gesprekken, tot een intensieve behandeling waarbij u wekelijks naar ons toe komt. Er zijn diverse vormen van individuele therapie, groepsbehandeling, partnerrelatietherapie. Een psychiater onderzoekt altijd of u gebaat bent bij medicatie. Ook kunnen de verschillende behandelingen worden gecombineerd.

Ongeveer twee weken na het eerste intake gesprek komt u weer naar de polikliniek voor een adviesgesprek. De behandelaar die u tijdens de intake sprak, bespreekt met u de uitkomsten van de intake en doet u een voorstel voor het vervolg. Ook de psychiater en een team van verschillende deskundigen hebben dit voorstel vooraf beoordeeld.

 

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100