Behandelaanbod

Poliklinische behandeling

Behandelcontacten

Na de intake, en eventueel de pre-therapie, volgt meestal een poliklinische behandeling. Een poliklinische behandeling bestaat uit verschillende behandelcontacten tussen u en een behandelaar van het Sinai Centrum. Dit kan individueel of in een groep plaatsvinden. Deze behandelcontacten kunnen in frequentie variëren, bijvoorbeeld ééns per week of per twee weken, al naar gelang de afspraken die wij samen met u maken. U spreekt een klein uur met de behandelaar. Behandelcontacten kunnen ook variëren van aard. Denk hierbij aan gesprekken, medicatiecontact, creatieve therapie en lichaamsgerichte therapie. Tevens kunnen huiswerkopdrachten onderdeel zijn van de behandeling.

Behandelplan

Als u bij ons een poliklinische behandeling start, maken wij met u een behandelplan. In dit plan worden behandelinhoudelijke afspraken gemaakt en behandeldoelen opgesteld naar aanleiding van het advies uit het intake traject dat u reeds bij ons gehad heeft. Uw behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd. De behandeldoelen worden dan besproken en zonodig bijgesteld.

De behandeling kent een opbouw. Zo is het in het begin vooral belangrijk dat u uw leven weer enigszins op de rails krijgt. Als u zover bent, dan gaan we verder met de kern van de behandeling, bijvoorbeeld het verwerken van uw traumatische herinneringen. Het is vooraf moeilijk aan te geven hoe lang beide fases duren. Dit hangt sterk af van uw persoonlijke situatie. Tenslotte besteden we in de laatste fase aandacht aan uw toekomst, hoe u deze met vertrouwen tegemoet kunt gaan en hoe en wanneer we de behandeling afsluiten.

Driefasenmodel

Er zijn verschillende vormen van poliklinische behandeling mogelijk, waarbij er accentverschillen kunnen voorkomen, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt. Bij traumagerelateerde klachten wordt veelal een driefasenmodel gehanteerd in de behandeling. Veel behandelingen binnen het Sinai Centrum zullen volgens de hieronder beschreven fasen verlopen, waarbij overigens niet altijd een strikte volgorde wordt gehanteerd. Ook geldt dat niet alle drie de fasen bij elke cliënt nodig en haalbaar zijn om te doorlopen. Soms is één van de fases voldoende.

Fase 1: De behandeling richt zich op stabiliteit in het dagelijks leven, en op het versterken van vaardigheden om met klachten (zoals herbelevingen, prikkelbaarheid en nachtmerries) om te gaan. Deze behandeling kan individueel aangeboden worden, maar ook in een groep, bijvoorbeeld middels de training ‘Vroeger en Verder’.
Fase 2: De behandeling richt zich op het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Er wordt gebruik gemaakt van methodes als EMDR, NET, imaginaire exposure. Deze vormen van behandeling worden meestal individueel aangeboden.
Fase 3: De behandeling richt zich op re-integratie. Centraal staat dat u zich weer bezig kunt houden met de toekomst en dat wat voor u belangrijk en zinvol is. Ook in deze fase kan groepsbehandeling worden aangeboden.

Behandeling op maat

Het is ook mogelijk dat uw klachten vragen om een andere benadering dan het bovenbeschreven driefasenmodel. Uw behandelaar zal met u afstemmen wat in uw situatie een passend behandelaanbod ‘op maat’ is. Daarbij zal ook worden meegewogen wat u bij eventuele eerdere behandelingen al gedaan hebt en wat het effect daarvan was.

Uw omgeving

Als u in behandeling bij ons bent, vinden wij het belangrijk dat wij aandacht hebben voor uw omgeving. Waar mogelijk betrekken wij daarom partner en/of familie bij (een deel) van de behandeling.

Samen werken aan uw herstel

U wordt tijdens uw hele behandeling uitgenodigd om actief mee te denken. Als u vragen hebt over het behandelaanbod, of er is iets waar u niet tevreden over bent: geef het aan. Wij werken graag zoveel mogelijk met u samen tijdens uw poliklinische behandeling.

 

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100