Behandelaanbod

Algemene leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instellingafspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij het Sinai Centrum.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar het Sinai Centrum en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden van het Sinai Centrum.

Kleine lettertjes uitgelegd
De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100