Familie/naasten

Familie/naasten

De familieleden en naasten van cliënten zijn voor het Sinai Centrum belangrijk. Zij behoren tot het steunsysteem van cliënten, waarmee zij een onvervangbare rol spelen voor de cliënt en dus ook voor het Sinai Centrum. Sommige cliënten hebben momenten in hun leven waarin ze veel steun kunnen gebruiken van hun naasten. Soms is een enkel goed gesprek of af en toe een telefoontje al voldoende.

Er zijn echter ook mensen die een lange periode baat hebben bij steun en hulp van vrienden of familie. Voor de naastbetrokkenen is het bieden van zorg voor een familielid of goede vriend vaak heel fijn en brengt het voldoening. Het kan echter ook een zware belasting betekenen, zeker als er een langere periode steun nodig is of wanneer de vriend of familielid bijvoorbeeld opgenomen moet worden omdat alleen ambulante hulp tijdelijk niet voldoende is.

Het Sinai Centrum vindt het belangrijk dat naastbetrokkenen geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden tijdens de hulpverlening (terwijl we uiteraard ook de privacy(wensen) van de cliënt respecteren). Wij zullen hier extra aandacht aan besteden.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100