Familie/naasten

Familievertrouwenspersoon (FVP)

Olga Gorbatsjewa werkt 10 jaar als familievertrouwenspersoon bij Arkin en sinds 01.01.2015 bij het Sinai Centrum.

U kunt terecht bij familie vertrouwenspersoon indien u klachten hebt over de behandeling van uw zieke familielid of de bejegening van uw zelf. Ook wanneer het contact met de hulpverlening moeizaam verloopt kan FVP voor u bemiddelen. De familie vertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal. Zij wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over stoornis en behandeling. Zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u kritiek hebt op de ggz.

De familie vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim en deelt alleen informatie met anderen na overleg en toestemming van de hulpvrager. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Olga Gorbatsjewa verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). De LSFVP heeft als missie “familie en naastbetrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg de best mogelijke ondersteuning bieden. Deskundig, onafhankelijk en goed bereikbaar.” Meer informatie over de werkwijze van de familievertrouwenspersoon kunt u vinden op de website van de LSFVP.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 11 05 31 78
E-mailadres: olga.gorbatsjewa@arkin.nl
Werkdagen: ma, di, do en vr.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 2533555