Over ons

ANBI

Het Sinai Centrum heeft een ANBI-status. De gegevens die hierbij van belang zijn vindt u hieronder.

  1. Naam instelling: Sinai Centrum BV
  2. Fiscaal nummer: 8059.58.502
  3. Postadres: Laan van de Helende Meesters 2, postbus 2063, 1180 EB te Amstelveen.
  4. Doelstelling van het Sinai Centrum: het verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn expert in het diagnosticeren en behandelen van ingewikkelde psychotraumaproblematiek. Daarnaast bieden wij ook geestelijke gezondheidszorg aan voor de Joodse doelgroep in Nederland.
  5. Hoofdlijnen beleidsplan: het Sinai Centrum is een instelling met een specialisatie op het gebied van traumazorg met joodse signatuur en een kliniek voor algemene psychiatrie en langdurige zorg. Het Sinai Centrum heeft doelmatige processen en tevreden cliënten die de hulp aan anderen kunnen aanbevelen. Het Sinai Centrum anticipeert op wijzigingen in de financiering van de GGZ. Het Sinai Centrum heeft betrokken en gekwalificeerde medewerkers die het werk binnen het Sinai Centrum bij anderen kunnen aanbevelen.
  6. Functie bestuurder: het Sinai Centrum is een BV waarvan alle aandelen in het bezit zijn van Arkin Holding BV. Sinai Centrum BV beschikt over een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen van Sinai Centrum BV ziet toe op de navolging van het Joods Statuut. De Raad van Toezicht van Stichting Arkin houdt toezicht op heel het Arkin-concern, waaronder Sinai Centrum BV.
  7. Naam bestuurder: Ellen Vedel
  8. Beloningsbeleid: conform CAO GGZ en de zorgbrede governance code.
  9. Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijs ik u naar het jaardocument dat in te zien is op jaarverslagenzorg.nl
  10. Voor de financiële verantwoording verwijs ik u naar jaarverslagenzorg.nl
Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100