Over ons

Uitwisseling cliëntgegevens

Uitwisseling informatie: voor gerichte hulp

U bent in behandeling bij een of meerdere onderdelen van Arkin*. Bij Arkin werken behandelaren die geprotocolleerd werken en deskundig zijn op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg.

Uw medische gegevens worden bewaard in een elektronisch medisch dossier. Dat gebeurt op een zorgvuldige manier, die voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van dossiervorming en geheimhoudingsplicht (volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Bij het Sinai Centrum vinden wij het belangrijk om u zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. Uw herstel komt bij ons op de eerste plaats. Daarom hechten onze behandelaren veel belang aan collegiale samenwerking. Als het nodig is, kunnen wij ook behandelaren van andere onderdelen van Arkin bij uw behandeling betrekken. Dat doen we dan om u nog beter en gerichter te kunnen helpen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Hierbij kan het voorkomen dat uw behandelaar medische informatie uit uw dossier deelt met een collega. Uw behandelaar bespreekt deze uitwisseling van informatie altijd vooraf met u, tenzij het een crisissituatie betreft en het op dat moment in uw belang is om informatie te delen. Hiervoor gebruiken wij dan de noodprocedure die behandelaars toegang verschaft tot uw dossier. Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelaar.

 

* De volgende zorginstellingen zijn onderdeel van Arkin: Sinai Centrum, PuntP, Jellinek, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa, Arkin BasisGGz.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100