Over ons

Missie & Visie

Visie

De cliënt en zijn omgeving is ons uitgangspunt. Iedere cliënt bij het Sinai Centrum is een volwaardig individu met een hulpvraag. Dat betekent voor onze behandelaars en begeleiders dat zij steeds handelen en reageren vanuit het referentiekader van de cliënt. Een passende bejegening en attitude is hierbij belangrijk.

Gericht op genezing

Alle behandelingen zijn gericht op genezing, herstel en verdere ontwikkeling van de cliënt. Daarbij leggen wij de nadruk op het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de bevordering van zijn of haar autonomie. We stimuleren maatschappelijke integratie.

Betrokkenheid familie en relaties

Zonder sociaal netwerk kan niemand leven. Familie en andere belangrijke relaties worden in overleg met de cliënt bij de behandeling betrokken. Maar niet iedereen beschikt over een sociaal netwerk. Voor de Joodse doelgroep is de sociale context ‘gekleurd’ door de ervaringen in en na de Tweede Wereldoorlog. Veel van hen hebben alle, of bijna alle familieleden verloren. En ook de vluchtelingen van nu kunnen vaak niet bogen op familieleden of relaties. Naast het feit dat we vaak als plaatsvervanging van een familie worden gezien, is de begeleiding in die situaties in het bijzonder gericht op het bevorderen van het aangaan van relaties. Hierbij spelen ook vrijwilligers een belangrijke rol.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100