Verwijzers

Aanmelden cliënt

Hoe en waar kan ik mijn patiënt aanmelden/verwijzen?

Poliklinieken Amsterdam / Amstelveen / Amersfoort

Opname of langdurige zorg?

Zie onderstaande links voor de aanmeldprocedure bij onze opnamekliniek of voor de langdurige zorg.

Verwijsbrief

Voor de aanmelding is altijd een verwijsbrief nodig. Het eenvoudigst kunt u de aanmelding via Zorgdomein (of Ksyos / Edifact) laten verlopen.

Beschikt u hier niet over, dan kunt u hier een verwijsbrief downloaden. Het is de bedoeling dat u:
• de verwijsbrief eerst opslaat en digitaal in Word invult
• de verwijsbrief daarna uitprint en uw stempel en handtekening toevoegt
• de verwijsbrief vervolgens faxt; In verband met de privacy van uw patiënt, wijzen wij u op de risico’s van het gebruik van onbeveiligde mailomgevingen
• Veilig mailen van verwijsbrieven kan via ZorgMail. We zijn dan te vinden onder het emailadres aanmelden@arkin.nl .
• In het formulier vindt u diverse grijze velden die ingevuld moeten worden om de verwijzing zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Let op: in de verwijsbrief vindt u ook een drop down veld bij “Functie”.

Wij nemen na de aanmelding contact op met uw patiënt om een afspraak te maken.

Zorgdomein

U kunt eenvoudig cliënten naar Sinai Centrum verwijzen via ZorgDomein. ZorgDomein is een applicatie die u als huisarts binnen uw eigen Huisartsen Informatiesysteem (HIS) gebruikt. Nadat u de reden voor de verwijzing heeft gekozen, kiest u voor Sinai Centrum. Uw patiënt wordt dan digitaal aangemeld. Wij nemen vervolgens contact op met uw patiënt voor het maken van een afspraak.

Vragen

Voor vragen kunt u bellen met Centrale Aanmelding Arkin, 020 590 55 55 of e-mailen naar aanmelden@arkin.nl.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100