Verwijzers

Aanmelden opnamekliniek

De opnamekliniek van het Sinai Centrum in Amstelveen biedt specialistische klinische ptss-behandeling of crisisopname, gericht op stabilisatie bijvoorbeeld ter voorbereiding op ambulante ptss-behandeling.

Behandelaanbod

Ptss gaat vaak samen met problemen op andere gebieden. Deels zijn deze problemen te beschouwen als ‘losstaande’ stoornissen, deels zijn ze meer of minder verbonden met de wijze waarop de patiënt zich aan de gevolgen van de traumasituatie(s) heeft aangepast. U kunt hierbij denken aan stemmingsstoornissen (met name depressie), angststoornissen, dissociatieverschijnselen, impulsregulatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische klachten en afhankelijkheid of misbruik van middelen. Geen van deze stoornissen is een absolute contra-indicatie voor behandeling in onze opnamekliniek.

Motivatie van de patiënt

De behandeling is erop gericht het zelfmanagement van patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. Voorwaarde is dan ook dat de patiënt gemotiveerd is om zich te committeren aan de uitvoering van een samen op te stellen behandelplan en het afdelingsprogramma. Enige beheersing van de Nederlandse taal is ook van belang om voldoende van het programma te kunnen profiteren.

Contact en aanmelden

GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze opnamekliniek. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier opnamekliniek. De aanmelding kan getoetst worden aan de hand van een poliklinisch uit te voeren intakegesprek.

Vragen over het proces van aanmelden (route, status) kunt u via e-mail stellen: aanmeldingopnamekliniek@sinaicentrum.nl.

Inhoudelijke vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan de opnamecoördinator van Sinai Centrum. Dit kan op werkdagen op telefoonnummer 020 545 7303.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100