Aanmelden intensieve behandelafdeling bij herstel- of crisisopvang

Naast ruimte voor PTSS-behandeling, beschikt de intensieve behandelafdeling (IBA) over een klein aantal bedden bedoeld voor kortdurende opname voor behandeling van andere problematiek. Indicatie hiervoor is divers; voorwaarde is wel dat verblijf op een open afdeling voldoende veilig is voor uw patiënt en andere patiënten. Middelengebruik en agressie zijn in geen geval toelaatbaar. 

Indicatie voor opname kan bijvoorbeeld zijn: 

  • Lichte detox 
  • Opnieuw instellen van medicatie 
  • Stemmingsklachten 
  • Licht psychotische klachten 
  • Herstel dagstructuur 

 

De patiënt neemt deel aan het afdelingsprogramma, met het volgende behandelaanbod: 

  • 24-uurs oplossingsgericht verpleegkundig milieu; 
  • Opstellen signaleringsplan; 
  • Op indicatie individuele behandeling, zoals psychotherapie, farmacotherapie, vaktherapie en systeemgesprekken of sociaalpsychiatrische begeleiding (Roads); 
  • Groepsgerichte behandeling, zoals oplossingsgerichte groeppsycho-educatie, milieutherapeutische momenten, lichaamsgerichte therapie (PMT en beweging), creatieve of beeldende therapie, depressiegroep, insomniagroep en dagelijkse wandelingen. Hoewel deze programmaonderdelen in een groep plaatsvinden, ligt de nadruk op het individuele proces. 

Contact en aanmelden 

Ggz-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze IBA. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier. De aanmelding kan getoetst worden aan de hand van een poliklinisch uit te voeren intakegesprek. 

Voor vragen kunt u bellen met 020-5457303 of mailen naar ock@sinaicentrum.nl, het aanmeldformulier kunt u sturen naar: opname@arkin.nl