Deel jouw ervaring

Niet vergeten, wél vooruit

Expertisecentrum PTSS

 

 • Poliklinieken
 • Opnamekliniek
 • Veteranenzorg
 • Joodse ggz
 • Langdurige zorg

 

Cliënt verwijzenNieuws coronavirus

Aanmelden opnamekliniek bij stabiliserende of crisisopvang

Naast ruimte voor PTSS-behandeling, beschikt de opnamekliniek over een klein aantal bedden bedoeld voor kortdurende opname voor behandeling van andere problematiek. Indicatie hiervoor is divers; voorwaarde is wel dat verblijf op een open afdeling voldoende veilig is voor uw patiënt en andere patiënten. Middelengebruik en agressie zijn in geen geval toelaatbaar. 

Indicatie voor opname kan bijvoorbeeld zijn: 

 • Lichte detox 
 • Opnieuw instellen van medicatie 
 • Stemmingsklachten 
 • Licht psychotische klachten 
 • Herstel dagstructuur 

 

De patiënt neemt deel aan het afdelingsprogramma, met het volgende behandelaanbod: 

 • 24-uurs oplossingsgericht verpleegkundig milieu; 
 • Opstellen signaleringsplan; 
 • Op indicatie individuele behandeling, zoals psychotherapie, farmacotherapie, vaktherapie en systeemgesprekken of sociaalpsychiatrische begeleiding (Roads); 
 • Groepsgerichte behandeling, zoals oplossingsgerichte groeppsycho-educatie, milieutherapeutische momenten, lichaamsgerichte therapie (PMT en beweging), creatieve of beeldende therapie, depressiegroep, insomniagroep en dagelijkse wandelingen. Hoewel deze programmaonderdelen in een groep plaatsvinden, ligt de nadruk op het individuele proces. 

Contact en aanmelden 

Ggz-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze opnamekliniek. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier . De aanmelding kan getoetst worden aan de hand van een poliklinisch uit te voeren intakegesprek. 

Vragen over het proces van aanmelden (route, status) kunt u via e-mail stellen: aanmeldingopnamekliniek@sinaicentrum.nl. 

Inhoudelijke vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan de opnamecoördinator van Sinai Centrum. Dit kan op elke werkdag tijdens kantooruren op telefoonnummer 020 545 7303. Op vrijdag is er ook een inhoudelijk behandelaar aanwezig om mee te kunnen overleggen.
(Eventueel kunt u de voicemail inspreken, dan wordt u dezelfde dag teruggebeld.) 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Sinai Centrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin