Expertisecentrum PTSS

 

  • Poliklinieken
  • Opnamekliniek
  • Veteranenzorg
  • Joodse ggz
  • Langdurige zorg

 

Cliënt verwijzen

Aanmelden opnamekliniek

De opnamekliniek van het Sinai Centrum in Amstelveen biedt specialistische klinische ptss-behandeling of crisisopname, gericht op stabilisatie bijvoorbeeld ter voorbereiding op ambulante ptss-behandeling.

Behandelaanbod

  • Kortdurende opname op een open afdeling;
  • Ptss-behandeling, stabilisatie en/of diagnostiek;
  • 24-uurs oplossingsgericht verpleegkundig milieu;
  • Individuele behandeling, zoals ptss-gerichte psychotherapie, farmacotherapie, vaktherapie, cognitieve gedragstherapie, systeemgesprekken en sociaalpsychiatrische begeleiding;
  • Groepsgerichte behandeling, zoals psycho-educatie, milieutherapeutische momenten, lichaamsgerichte therapie (PMT en beweging), creatieve of beeldende therapie, cognitieve gedragstherapie en dagelijkse wandelingen.

Ptss gaat vaak samen met problemen op andere gebieden. Deels zijn deze problemen te beschouwen als ‘losstaande’ stoornissen, deels zijn ze meer of minder verbonden met de wijze waarop de patiënt zich aan de gevolgen van de traumasituatie(s) heeft aangepast. Je kunt hierbij denken aan stemmingsstoornissen (met name depressie), angststoornissen, dissociatieverschijnselen, impulsregulatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische klachten en afhankelijkheid of misbruik van middelen. Geen van deze stoornissen is een absolute contra-indicatie voor behandeling in onze opnamekliniek.

Motivatie van de patiënt

De behandeling is erop gericht het zelfmanagement van patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. Voorwaarde is dan ook dat de patiënt gemotiveerd is om zich te committeren aan de uitvoering van een samen op te stellen behandelplan en het afdelingsprogramma. Enige beheersing van de Nederlandse taal is ook van belang om voldoende van het programma te kunnen profiteren.

Contact en aanmelden

GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze opnamekliniek. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier opnamekliniek. De aanmelding kan getoetst worden aan de hand van een poliklinisch uit te voeren intakegesprek.

Vragen over het proces van aanmelden (route, status) kun je via e-mail stellen: aanmeldingopnamekliniek@sinaicentrum.nl.

Inhoudelijke vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan de opnamecoördinator van Sinai Centrum. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren op telefoonnummer 020 545 7303.
(Het is mogelijk dat je de voicemail krijgt. Spreek iets in, dan word je dezelfde dag teruggebeld.)

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Sinai Centrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin