Wat is psychotrauma/PTSS

Boeken & publicaties psychotrauma

Hieronder een greep uit diverse boeken en publicaties over psychotrauma, allen geschreven door behandelaren van het Sinai Centrum.

De therapeutische relatie, Anton Hafkenscheid

De-therapeutische-relatie-203x300De snelle opkomst van richtlijnen, pro­to­col­len, verplicht monitoren en digitale be­han­delingen binnen de geestelijke ge­zond­heids­zorg, zet de ambachtelijke en cre­a­tie­ve kant van het psychotherapeutisch werk in toenemende mate onder druk. De standaardisering en digitalisering in de ggz roept de vraag op welke rol er overblijft voor de therapeutische relatie. Voorstanders van standaardisering en digitalisering kennen aan de therapeutische relatie een beperkte, aspecifieke betekenis toe. Zij menen dat ‘bewezen effectieve’ therapeutische technieken de eigenlijke werkzaamheid van psychotherapie verklaren. Vanuit diverse moderne relationele therapiemodellen is de therapeutische relatie juist beschreven als een specifiek veranderingsinstrument, waaraan elke afgebakende therapeutische techniek principieel ondergeschikt is. In dit boek worden vier relationele therapiemodellen uitgewerkt: een cliëntgericht en systeemtheoretisch, een psychodynamisch, een leertheoretisch en een oplossingsgericht model. Voordat de auteur ingaat op deze vier modellen, laat hij zien wat de therapeutische relatie nu eigenlijk inhoudt, wat de rol van de patiënt en van de therapeut is in die relatie en wat de emotionele implicaties voor de therapeut kunnen zijn wanneer de patiënt onveilig is gehecht. Aan de hand van voorbeeldinterventies wordt geïllustreerd hoe de therapeutische relatie daadwerkelijk therapeutisch kan worden gemaakt. Verschillende monitorinstrumenten die de therapeut kan benutten om de therapeutische relatie te volgen worden besproken. Juist in deze tijd van managed care en technologische ontwikkelingen zijn goed gefundeerde perspectieven op de therapeutische relatie onmisbaar.

Dit boek is bestemd voor aankomende therapeuten: studenten in de masterfase, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in opleiding. Ook ervaren collega’s kunnen met dit boek hun voordeel doen, juist nu de therapeutische relatie als therapeutisch instrument ten onrechte in de verdrukking dreigt te raken.

Dr. Anton Hafkenscheid, psycholoog/ psychotherapeut werkzaam bij het Sinai Centrum,  verrichtte de afgelopen decennia veel onderzoek naar de specifieke betekenis van de therapeutische relatie. Voor zijn publicaties en lezingen op dit gebied ontving hij eind 2013 de eerste Wim Trijsburgprijs van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Klik hier om het boek online te bestellen.

Neem daarnaast ook eens een kijkje op www.antonhafkenscheid.nl voor meer psychotrauma, achtergrondinformatie en andere wetenschappelijke artikelen.

Complex psychotrauma

complex-trauma-223x300Het boek Complex trauma richt zich op de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen, zoals oorlogsgetroffenen, vluchtelingen en asielzoekers, veteranen, mensen met ernstige beroepsgerelateerde traumatisering (zoals brandweerpersoneel, politiepersoneel, treinpersoneel) en personen met problematiek ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. De auteurs, Trudy Mooren en Martijn Stöfsel (oud-psycholoog/psychotherapeut van het Sinai Centrum) geven een uitgebreid overzicht van de concrete behandelmethodes voor complex trauma. Zij passen daarbij vooral CGT-methodieken toe. Het driefasenmodel (stabilisatie, verwerking, integratie) dient als aanknopingspunt. De specifieke kenmerken en behoeften van verschillende cliëntengroepen waarbij complex trauma voorkomt, komen aan bod. Ten slotte beschrijven de auteurs de gevolgen van het werken met complex trauma voor de behandelaar.

Klik hier voor meer informatie en/of om het boek Complex trauma online te bestellen.

Publicatie ‘Treating delayed expression of wartrauma’

In april 2014 verscheen de ook de publicatie ‘Treating delayed expression of wartrauma’ van Martijn Stöfsel (oud-psycholoog/psychotherapeut van het Sinai Centrum) in Ekomed plus, een medisch tijdschrift uit Servië.

Klik hier om de publicatie te lezen.

Pijnlijke Verrijking van Fedia Jacobs, psychiater van het Sinai Centrum

Pijnlijke-verrijking_206x300In 2012 verscheen het boek Pijnlijke Verrijking. In dit boek voert psychiater Samuel Rubinstein, alter ego van schrijver en psychiater Fedia Jacobs, therapiegesprekken met mensen van wie het leven getekend is door oorlogsgeweld. De lezer maakt kennis met de zoon van een Joods kampslachtoffer, een dochter van een politiek vluchteling, de dochter van een Indisch troostmeisje, een veteraan, een Joodse oorlogswees en een burgeroorlog getroffene.

Rubinstein krijgt dagelijks te maken met cliënten die kampen met de gevolgen van oorlogsgeweld. Dit uit zich in de verstoring of zelfs het verlies van relaties met dierbaren, zoals iemands levenspartner en kinderen. Met een sobere aanpak hoopt Rubinstein het leven van oorlogsgetroffenen draaglijker te maken. Daders van ‘man made disaster’ gaan op grove manier over menselijke grenzen heen. Psychotherapie van de gevolgen van deze misdaden benadert die grenzen op respectvolle wijze. De centrale vraag in het boek is dan ook hoe oorlogsgetroffenen de innerlijke band met de betekenisvolle ander kunnen herstellen. Als dat lukt, kan iemands bestaan weer leefbaarder worden.

Aan de hand van gesprekken tussen dokter Rubinstein en zijn cliënten krijgt de lezer een beeld van de problemen waarmee zij worstelen. Rubinstein vertelt op zijn beurt over de twijfels en emoties die de ontmoetingen bij hem teweegbrengen. Zijn aanpak om slachtoffers van ´man made disaster´ te helpen, maakt gebruik van de mogelijkheid van de menselijke geest om aan situaties uit het verleden actief betekenis te geven. In het boek wisselen de gevalsbeschrijvingen af met reacties waarmee Rubinstein te maken krijgt tijdens lezingen voor onder meer vakgenoten. Zo maakt hij duidelijk dat oorlogsgeweld sporen nalaat in de maatschappij, de wetenschap én opvattingen van hulpverleners. Het boek geeft ook de achterliggende visie en werkwijze weer, aan de hand van een uitneembaar schema.

fedia-jacobs-312x300Fedia Jacobs (1956) is sinds 1987 als psychiater verbonden aan het Sinai Centrum op de hoofdlocatie in Amstelveen. Het Sinai Centrum is een gespecialiseerd en kleinschalig psychotraumabehandelcentrum voor volwassen en ouderen, gevestigd in Amstelveen en Amersfoort. In Pijnlijke Verrijking schrijft Fedia Jacobs over psychotherapie met oorlogsgetroffenen en hun naasten. Het boek Pijnlijke Verrijking is in de boekhandel verkrijgbaar en/of online te bestellen.

Meer informatie: Flyer Pijnlijke Verrijking.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100