Wat is psychotrauma/PTSS

Wat is psychotrauma/PTSS

Een psychotrauma wordt ook een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) genoemd.

Een psychotrauma kan ontstaan door een nare gebeurtenis in uw leven. Denk bijvoorbeeld aan een vervelende situatie uit uw jeugd, tijdens uw beroep of het meemaken van een oorlog. Het zijn heftige gebeurtenissen waarmee ieder mens kan worden geconfronteerd en die kunnen leiden tot ernstige en soms ook langdurige gevolgen voor de getroffen persoon en zijn of haar omgeving. U kunt last krijgen van angstaanvallen, wantrouwend worden, somber zijn of u kwetsbaar of hulpeloos voelen. Deze klachten kunnen spontaan optreden, maar bijvoorbeeld ook wanneer iets of iemand in uw omgeving aan de traumatische gebeurtenis doet denken. De gebeurtenis komt steeds op een indringende manier in uw gedachten of dromen terug. Het is alsof de gebeurtenis zich telkens weer voor uw ogen afspeelt, alsof u het steeds opnieuw beleeft. Dit is posttraumatische stress.

Vanwege de angst die deze herinneringen oproepen, kan het zijn dat u situaties die aan de traumatische gebeurtenis doen denken liever uit de weg gaat. Of u gaat de gevoelens wegdrukken. Ook kunnen zich andere klachten voordoen, zoals slecht slapen, woede-uitbarstingen, niet over de gebeurtenis willen praten en/of overmatig alert zijn. Er is sprake van een psychotrauma wanneer deze klachten langdurig aanhouden en u in het dagelijks functioneren belemmeren.

Complex psychotrauma

Wanneer u naast de klachten die horen bij een PTSS ook andere klachten krijgt, spreken we van een complexe post traumatische stress-stoornis. U wordt bijvoorbeeld erg somber, angstig of wantrouwend. Of u raakt verslaafd aan alcohol of drugs om minder last van al die nare gevoelens te hebben. Dit alles kan er toe leiden dat u problemen op het werk krijgt of ook thuis met uw partner of kinderen. Bij de meeste cliënten die voor traumabehandeling bij het Sinai Centrum komen, is sprake van deze complexe PTSS. Dat geldt voor vele oorlogsgetroffenen, zoals veteranen, vluchtelingen en getroffenen van de Tweede Wereldoorlog.

Het geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld in hun vroege jeugd veel te maken hebben gehad met huiselijk geweld of seksueel geweld. De meeste cliënten hebben veel veerkracht. Zij hebben het lang zelf gered, zonder professionele hulp. Veerkracht is ook belangrijk tijdens de behandeling.

Een groot deel van onze cliënten heeft te maken met een complex psychotrauma. Er is dan naast het psychotrauma bijvoorbeeld ook sprake van een verslaving of problemen thuis. Zo’n 10% van de mensen die een traumatische ervaring heeft gehad, ontwikkelt een PTSS.

 

 

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100