Onderzoek

Als landelijk expertisecentrum voor psychotrauma en PTSS biedt het Sinai Centrum de beste behandeling die wetenschappelijk onderzocht is. Wij gaan uit van de recentste inzichten en richtlijnen. Cliënten kunnen rekenen op aantoonbaar effectieve behandeling. Behandelmethodes worden uitgevoerd zoals bedoeld, zonder dat we de wensen, voorkeuren en behoeften van de cliënt uit het oog verliezen. Dat is onze expertise.

We hebben een eigen onderzoeksafdeling die nauw samenwerkt met andere Arkin-onderdelen en bijvoorbeeld de Vrije Universiteit Amsterdam. Veel van het onderzoek leidt tot publicaties in gerenommeerde vaktijdschriften. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan bestaande wetenschappelijke kennis door innovaties door te voeren. We evalueren ze vervolgens op systematische manier, in een wetenschappelijke context.

We zijn bruggenbouwers: ons wetenschappelijk onderzoek verbetert de dagelijkse zorg.

We vinden het van het grootste belang om te blijven leren en ons te ontwikkelen. Alle vormen van feedback zijn daarbij waardevol, zowel vanuit cliënten en hun omgeving, als van collega’s.

Onze behandelaren en onderzoekers hebben veel contact. Ze raadplegen elkaar en werken vaak samen om de behandeling verder te verbeteren. Zo is elke behandelaar goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychotraumabehandeling. Veel onderzoekers zijn zelf ook behandelaar.

De cliënt ontvangt behandeling van de beste specialisten, ongeacht organisatiegrenzen binnen en buiten Arkin.

Gepersonaliseerde psychiatrie

Een behandeling werkt niet bij iedereen op dezelfde manier. Het Sinai Centrum onderzoekt de voorspellers van behandeling: factoren die bepalen wat werkt. Zijn er bijvoorbeeld persoonlijke eigenschappen van iemand aan te wijzen die uitmaken of een behandeling effect heeft? Ook onderzoeken we de effectiviteit van behandeling, zodat we uitsluitend behandelingen aanbieden die wetenschappelijk bewezen effectief zijn.

Dit onderzoek naar de voorspellers en effectiviteit leidt tot ‘gepersonaliseerde psychiatrie’: op basis van jouw kenmerken kunnen we je een behandeling op maat aanbieden, omdat we goed weten wat bij jou zal werken en waarom.

Samenwerking

Het Sinai Centrum is onderdeel van Arkin. Arkin heeft een brede onderzoeksafdeling, waardoor samenwerking tussen de verschillende Arkin-onderdelen mogelijk is. Onze expertise, PTSS met tegelijkertijd persoonlijkheidsproblemen of emotieregulatieproblemen, wordt door de intensieve samenwerking binnen Arkin verder versterkt. Lees meer over PTSS met comorbiditeit bij het PROSPER-onderzoek, of bij de lezing die Kathleen Thomaes hierover gaf (hoofdonderzoeker en psychiater).

Daarnaast werken we veel samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, bijvoorbeeld bij neurobiologisch onderzoek.

Deelname aan onderzoek

Wat merk je als cliënt van ons wetenschappelijk onderzoek? Allereerst stellen de resultaten ons in staat om de kwaliteit van de zorg die je krijgt continu te verbeteren. Daarnaast is het goed mogelijk dat je gevraagd wordt om mee te doen aan een onderzoek. Daarmee help je om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te verbeteren. Als je meedoet kan een therapiesessie bijvoorbeeld worden opgenomen. Altijd geldt: meedoen mag, maar moet niet.