Bij crisis

Het kan zijn dat jouw klachten toenemen of gevoelens veranderen. Soms kunnen de klachten zodanig toenemen dat je denkt extra zorg nodig te hebben. Het kan zijn dat je somberder wordt of dat de omstandigheden thuis zijn veranderd waar je je zorgen over maakt.

Binnen kantoortijden: Neem dan direct contact op met jouw intaker 020 – 545 72 00.

Buiten kantoortijden: Kan het niet wachten tot de volgende werkdag? Dan kan je contact opnemen met de crisisdienst in jouw woonplaats.

Amsterdam: 020 – 523 54 33

Amstelveen 020 – 788 53 33

Buiten de regio Amsterdam: neem contact op met de crisisdienst van jouw regio of bel de huisartsenpost (zie website van je huisarts voor het telefoonnummer).

Bel de telefonische hulplijn 0800 – 0113 (gratis en anoniem) als je aan zelfdoding denkt, er is dan een deskundige die naar je luistert en advies geeft.