Verwijzers

De verschillende afdelingen van het Sinai Centrum hebben verschillende verwijsroutes:

Poliklinisch

U wilt een cliënt aanmelden voor een poliklinische behandeling bij PTSS

U wilt een cliënt aanmelden voor een poliklinisch behandeling Joodse ggz

Klinisch

U wilt een cliënt aanmelden voor een klinische behandeling bij PTSS

U wilt een cliënt aanmelden voor een klinische behandeling in het kader van herstel

U wilt een cliënt aanmelden voor een klinische behandeling voor veteranen met PTSS

U wilt een cliënt aanmelden voor een crisisopname voor veteranen met PTSS

U wilt een cliënt aanmelden voor poliklinische behandeling voor veteranen met PTSS

Langdurige zorg

U wilt een cliënt aanmelden voor langdurige zorg