Klachten naasten

Bij problemen of klachten kun je dit aangeven bij de behandelaar of de naastenconsulent van de afdeling. Ook kun je altijd een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Deze kan je bijstaan en een bemiddelende rol vervullen.

Er zijn diverse stappen die je kunt ondernemen wanneer je als naaste ontevreden bent over de behandeling van een cliënt. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek de zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over de te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden. Schrijf eventueel van tevoren voor jezelf op wat je wilt bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat je wilt bereiken en welke ondersteuning je daarbij wilt, dan alleen te zeggen wat je niet goed vindt gaan.
  • Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kun je een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.
  • Wanneer je niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, kun je contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, ondersteuning bieden en eventueel bemiddelen.
  • Ook kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur, op nummer 088-505 12 05. Of mail naar klachtenfunctionaris@arkin.nl.

Lees hier meer over onze klachtenregeling.