Missie en visie

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van posttraumatische stress-stoornis. Als behandelcentrum behoren wij tot de specialistische geestelijke gezondheidszorg (sGGz). Door jarenlange ervaring hebben wij een diepgaande deskundigheid opgebouwd in het behandelen van psychotrauma’s die zijn veroorzaakt door geweld door anderen, door je beroep, en door oorlog.  

Specialistische zorg op maat

Elke cliënt met PTSS kan rekenen op een behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook behandelen we cliënten die, naast hun traumagerelateerde klachten, last hebben van andere psychische klachten, zoals depressie of persoonlijkheidsproblemen. Voor deze complexe PTSS hebben zij specialistische zorg nodig. Ook hiervoor hebben wij de kennis en kunde in huis. Als expertisecentrum kunnen wij een stap verder gaan als dat nodig blijkt. Het Sinai Centrum is namelijk onderdeel van GGz-instelling Arkin. Dat betekent dat we meer zorg kunnen bieden als je klachten daar aanleiding toe geven. Ook kunnen we juist zorgen voor een soepele overgang als het nodig blijkt om de behandeling af te bouwen.

Als het nodig blijkt, kunnen wij een stap verder gaan en meer zorg bieden. Wij hebben kennis en kunde in huis voor (complexe) PTSS.

Onze medewerkers blijven zich continu ontwikkelen op het gebied van (complexe) PTSS en psychotrauma. Naast opleidingen is wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler van het Sinai Centrum: onze behandelingen zijn wetenschappelijk bewezen effectief, en we hebben een eigen onderzoeksafdeling

Oog voor ieders levensverhaal

In de behandeling hebben wij oog voor ieders achtergrond en levensverhaal. Kernwaarden bij het Sinai Centrum zijn zorg voor elkaar, mogen zijn wie je bent en gastvrijheid.  Onze oorsprong ligt in de Joodse instelling ‘Het Apeldoornsche Bosch’, gestart in 1909. Door onze bewogen geschiedenis hebben we jarenlange ervaring opgebouwd met de behandeling van traumagerelateerde klachten van oorlogsgetroffenen uit de eerste, tweede, derde en vierde generatie.

Joodse identiteit en Joodse GGZ

Het Sinai Centrum is van oorsprong een Joodse organisatie en staat klaar voor iedereen. Of je nu Joods of niet-Joods bent, liberaal, orthodox of seculier, iedereen is van harte welkom voor behandeling bij het Sinai Centrum. Onze Joodse identiteit is nog steeds zichtbaar, bijvoorbeeld in onze expertise, faciliteiten en zorgaanbod. Wil je meer weten over onze Joodse identiteit? Kijk dan hier.

De ruime meerderheid van onze cliënten komt naar het Sinai Centrum vanwege onze deskundigheid op het gebied van PTSS. Ongeveer tien procent van onze cliënten komt specifiek voor Joodse GGZ. Bij de Joodse GGZ kun je terecht voor evidence based behandeling van de meest voorkomende psychische klachten. Behandelaren zijn daarnaast vertrouwd met de Joodse en naoorlogse context.

Het Sinai Centrum heeft locaties in Amersfoort, Amstelveen en Amsterdam. In Amersfoort, Amstelveen en Amsterdam bieden we poliklinische behandeling. Daarnaast hebben we een opnamekliniek in Amstelveen.