Voor wie

Sommige ervaringen zijn zo ingrijpend dat je er lichamelijke en psychische klachten van kunt krijgen die je leven kunnen ontregelen. Dan kan er sprake zijn van PTSS. Iedereen kan PTSS krijgen. Je bent dan welkom bij het Sinai Centrum, dat al meer dan 50 jaar een expertisecentrum is voor traumabehandeling voor volwassenen en ouderen.

Naast volwassenen met PTSS zijn we gespecialiseerd in een aantal specifieke doelgroepen. Dat zijn voornamelijk mensen met trauma’s die zijn veroorzaakt door oorlog, vervolging en ander intermenselijk geweld, bijvoorbeeld vanwege je beroep. De behandeling van psychotrauma’s bij oorlogsslachtoffers van de tweede of derde generatie is één van onze expertises.

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS bij verschillende doelgroepen:

  • Mensen die (vroeg) in hun jeugd getraumatiseerd zijn geraakt, veelal door seksueel misbruik
  • Oorlogsgetroffenen
  • Veteranen (intensieve behandelafdeling voor veteranen: poliklinieken in Amersfoort en Amstelveen en de Veteranen Intensieve Behandel Unit, VIBU)
  • Politieagenten en andere geüniformeerden die in hun beroep met geweld te maken hebben gehad
  • Vluchtelingen
  • Cliënten met een Joodse en Indische achtergrond. Van oudsher zijn zij bij ons op de goede plek

PTSS kan voorkomen uit allerlei soorten trauma, bijvoorbeeld: oorlog, geweld, seksueel misbruik, etc.

In Amersfoort, Amstelveen en Amsterdam bieden we poliklinische behandeling. Op onze intensieve behandelafdeling in Amstelveen kunnen cliënten terecht voor wie poliklinische behandeling tijdelijk onvoldoende is. De zorg op de afdeling is gericht op stabilisatie en herstel van het dagelijks functioneren.

Bekijk informatie over de VIBU of ons andere behandelaanbod.