PROSPER

Een onderzoek dat is opgezet door de onderzoekers van het Sinai Centrum is het PROSPER-onderzoek. Dat onderzoek loopt momenteel. PROSPER staat voor Prediction and Outcome Study in PTSD and Personality Disorders.

Mensen met PTSS hebben vaak ook persoonlijkheidsproblemen. We streven ernaar dat iedereen optimaal profiteert van traumabehandeling, maar een aanzienlijk deel van de mensen met PTSS en persoonlijkheidsproblemen knapt onvoldoende op van therapie. Wat werkt wel bij deze groep? Dat wordt onderzocht in het PROSPER-onderzoek. We vergelijken hiervoor het effect van traumabehandeling (EMDR of ImRS) met geïntegreerde trauma- en persoonlijkheidsbehandeling (EMDR + DGT, of ImRS + schemagroepstherapie).

Gepersonaliseerde psychiatrie

En wie zijn de mensen die niet opknappen van behandeling? Dat is een ander belangrijk onderdeel van de studie. Kunnen we van tevoren voorspellen bij wie therapie goed en minder goed werkt, en waarom? Onderzoeksgegevens op biologisch, psychologisch en sociaal gebied moeten uiteindelijk leiden tot een profiel van factoren die uitwijzen wat werkt. Deze kennis leidt tot ‘gepersonaliseerde psychiatrie’: op basis van iemands kenmerken kunnen we een behandeling op maat aanbieden, omdat we goed weten wat zal werken en waarom.

Hoe goed traumabehandeling werkt bij mensen met de combinatie van PTSS en persoonlijkheidsproblemen is onvoldoende onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat reguliere traumabehandelingen onvoldoende goed werken bij deze doelgroep. Ook komt het voor dat mensen uit deze groep geen traumagerichte behandeling krijgen aangeboden, of vaker eerder stoppen met een dergelijke behandeling. Het Sinai Centrum wil graag meer over deze mensen te weten komen!

Je krijgt gegarandeerd de behandeling die volgens de richtlijnen wordt voorgeschreven.

Als je meedoet aan het onderzoek word je at random in één van de twee onderzoeksgroepen ingedeeld. In welke groep je ook komt, je krijgt gegarandeerd de behandeling die volgens de richtlijnen wordt voorgeschreven. Deelname betekent dat je, naast je therapie, een paar keer extra komt om vragenlijsten in te vullen. We zijn blij met je deelname, maar meedoen hoeft niet.

Andere huidige studies

Het Sinai Centrum werkt ook mee aan andere onderzoeken, zoals:

  • IREM: bij deze studie worden de behandelingen Imagery rescripting (ImRs) en EMDR vergeleken op effectiviteit en uitval voor de behandeling van mensen die trauma’s in de kindertijd hebben gemaakt
  • IREM-freq: De IREM-freq studie is een vervolg op de IREM studie, waarin wordt gekeken of de effectiviteit van 12 sessies EMDR of ImRs verschilt wanneer deze eenmaal of tweemaal per week worden aangeboden. Het onderzoek vindt plaats in meerdere behandelcentra
  • PROBEL: met het onderzoek PROBEL wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan een succesvolle behandeling voor veteranen met PTSS. Het in kaart brengen van deze factoren kan bijdragen aan het verbeteren van de behandeling. Ook dit onderzoek vindt plaats in meerdere behandelcentra

Onderzoekers en contact

Kathleen Thomaes is psychiater en hoofdonderzoeker. Zij is te bereiken op 020 545 7200 / 06 5264 8538. Inga Aarts, Aishah Snoek en Arne van den End zijn promovendi. Alle onderzoekers werken ook als behandelaar bij het Sinai Centrum.

Ook vanuit andere onderdelen van Arkin, of andere zorginstellingnen, kunnen cliënten worden aangemeld voor het onderzoek. Dat kan via prosper@sinaicentrum.nl. Er is elke dag iemand aanwezig om vragen te beantwoorden.