Voor wie

Veteranen

U bent als militair op uitzending geweest. U heeft daar uw werk verricht onder moeilijke omstandigheden.

Bijna alle veteranen zijn met hooggespannen verwachtingen op uitzending gegaan. Waarschijnlijk heeft u tijdens de uitzending indringende, waardevolle maar mogelijk ook nare ervaringen meegemaakt. Eenmaal terug in Nederland kan de omschakeling naar de burgermaatschappij moeilijk zijn. U wilt de draad wel weer oppakken, maar nare herinneringen aan de uitzending komen steeds weer terug. Sommige indringende en angstige gebeurtenissen komen tijdens nachtmerries terug. U kunt zich schuldig voelen over dingen die u gedaan heeft, niet kon doen of niet gedaan heeft. Of u wordt snel boos, schrikt snel en kunt zich niet goed concentreren. U voelt zich maar door weinig mensen begrepen. U voelt u door dit alles somber en u weet niet meer hoe u hieruit kan komen. Uw klachten zijn ook van invloed op uw gezin, uw vriendschappen en uw werk.

Het Sinai Centrum is een specialistisch centrum dat behandeling biedt aan veteranen, vrouwelijke veteranen en hun gezinsleden. Wij vinden het erg belangrijk om niet alleen zorg te hebben voor u, maar wij willen ook uw partner en eventueel kinderen actief betrekken bij uw behandeling. Uit ervaring weten we dat uw traumagerelateerde problematiek, zonder dat u dat wilt, van invloed kan zijn op uw gezinsleven. Ook ouders, broers of zussen of andere voor u belangrijke personen zijn van harte welkom om betrokken te worden bij uw behandeling.

Opnamekliniek voor veteranen: de VIBU

Het Sinai Centrum heeft een opnamekliniek voor veteranen: de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU). De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken gericht op stabilisatie en behandeling van (ernstige) psychiatrische ontregeling, zoals PTSS en andere bijkomende problemen. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een initiatief waarin civiele en militaire instellingen samenwerken voor de zorg voor veteranen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100