Veteranen

Veteranen zijn voormalige militairen die hebben gediend in oorlogsomstandigheden of in daarmee vergelijkbare omstandigheden zoals tijdens vredesmissies, al of niet in VN-verband. Bijna alle veteranen zijn met hooggespannen verwachtingen vertrokken. Op uitzending hebben zij indringende en mogelijk zeer nare ervaringen meegemaakt die intense gevoelens van angst, afschuw, woede of hulpeloosheid kunnen veroorzaken.

Eenmaal terug in Nederland kan de omschakeling naar ‘het gewone leven’ erg moeilijk zijn door de heftige gebeurtenissen. Sommige veteranen ontwikkelen een post-traumatische stress-stoornis (PTSS), met alle gevolgen van dien voor henzelf, hun gezin, vriendschappen en hun baan.

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde klachten en PTSS bij veteranen. Vanuit onze expertise en ervaring bieden wij veteranen poliklinische behandeling. Onze therapieën zijn bewezen effectief.

Opnamekliniek voor veteranen: de VIBU

Daarnaast hebben we een opnamekliniek voor veteranen: de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU). De VIBU biedt een intensief behandelprogramma waarin je persoonlijke doelen gericht worden aangepakt. Het programma van 12 weken is gericht op stabilisatie en behandeling van (ernstige) psychiatrische ontregeling, zoals PTSS en andere bijkomende problemen. Op de VIBU krijg je individuele behandeling, groepstherapie, vaardighedentraining en andere soorten behandeling en begeleiding.

Psychotrauma en PTSS beïnvloeden ook het gezinsleven. Wij bieden daarom niet alleen zorg voor jou als veteraan, maar betrekken ook je partner, eventueel kinderen en andere belangrijke personen actief bij de behandeling. Jullie volgen bijvoorbeeld samen systeemtherapie.

De VIBU biedt specialistische zorg binnen de keten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een initiatief waarin civiele en militaire instellingen samenwerken voor de zorg voor veteranen.