Klinisch

Intensivering van reguliere PTSS-behandeling

Soms loop je vast in je reguliere PTSS-behandeling. Je lijkt poliklinisch niet verder te komen. Dan is intensieve(re) behandeling nodig. Het Sinai Centrum biedt die mogelijkheid, bestaande uit een korte opname van drie weken. De kliniek van het Sinai Centrum is een open afdeling.

Tijdens je opname volg je een intensieve traumabehandeling op maat. Je hebt 5-7 keer per week individuele therapie. Daarnaast volg je groepsbehandeling. Beide zijn gericht op traumabehandeling.

De behandeling in de kliniek is gericht op drie pijlers:

  1. Traumaverwerking, waarin we werken aan je verleden
  2. Ook het hier en nu krijgt aandacht, in de vorm van dagstructuur en ritme
  3. Je toekomst: je leven na de behandeling

Bij mensen met PTSS is de blik vaak gericht op het verleden. Als de PTSS minder wordt ontstaat ruimte om vooruit te kijken. Daar besteden we aandacht aan. 

Opname als module in uw behandeling: jouw verwijzer blijft in beeld! 

Een kortdurende intensivering van de PTSS-behandeling is meestal niet voldoende om volledig klachtenvrij te worden. Wij gaan ervan uit dat je al een vorm van evidence based trauma verwerkende behandeling ontvangt van een ambulant behandelaar. Zodat je al goed weet wat de PTSS-behandeling inhoudt en waaraan je tijdens de opname wil werken. We bepalen dan samen met jou en je behandelaar de concrete onderwerpen waarop we ons tijdens de opname op gaan gerichten, zodat je therapie meteen gestart kan worden. Na de opname continueert vervolg je de trauma verwerkende behandeling weer bij je eigen ambulant behandelaar, hij/zij zal tijdens de opname ook betrokken worden en erbij zijn tijdens de evaluatie. Het Sinai Centrum neemt dus niet jouw hele behandeling over. 

Als je aan deze korte, intensieve behandeling wilt deelnemen is het van belang dat je poliklinisch al een behandelaar hebt, zodat je na de kliniek direct verder kunt met de adviezen die je hebt meegekregen voor het vervolg van de behandeling.

Time-out en doorstart

Ook als je thuis niet meer verder kunt, en lichtere vormen van behandeling even niet meer voldoende zijn, kunnen we je opnemen in onze kliniek. De opnameduur kan per persoon verschillen. Je wordt betrokken bij deze afweging. In de kliniek krijg je een programma dat je weer tot rust brengt en op weg helpt. Als je al een behandelaar hebt op onze polikliniek blijft dit contact in stand. Tegelijkertijd krijg je ook op de kliniek een psychiater en gaan een aantal behandelaars en verpleegkundigen met je aan de slag.

Naasten

Je familie wordt betrokken bij afspraken over de behandeling. Ook kunnen familieleden of een goede vriend(in) naar de naastbetrokkenenavond, waar ze informatie en advies krijgen over de behandeling. 

Joodse Identiteit Sinai Centrum

Het Sinai Centrum is van oorsprong een Joodse organisatie en staat klaar voor iedereen. De Joodse oorsprong kun je tijdens je opname terugzien in het gebouw. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier verder.