Wat is PTSS?

PTSS staat voor posttraumatische stress-stoornis. Het is een reactie op een trauma: een zeer nare, schokkende gebeurtenis. Meestal verdwijnt zo’n nare gebeurtenis na verloop van tijd uit je gedachten. Sommige ervaringen zijn echter zo ingrijpend dat je ze moeilijk kunt vergeten. Je krijgt dan lichamelijke en psychische klachten die je leven kunnen ontregelen. Als je daar na een maand nog in dezelfde hevigheid last van hebt, kan er sprake zijn van een PTSS. Je hebt bijvoorbeeld herbelevingen en nachtmerries, of gaat alles uit de weg wat aan de traumatische gebeurtenis doet denken. Ook kun je je voortdurend gespannen voelen, snel schrikken, of concentratieproblemen hebben.

Lees meer over de symptomen.

Complexe PTSS

Sommige mensen die te maken hebben gehad met langdurige vroegkinderlijke traumatisering kunnen last krijgen van complexe PTSS. Je hebt dan klachten die horen bij PTSS, plus problemen om je emoties te reguleren, problemen in relaties met anderen, en op het gebied van je zelfbeeld.

Behandeling bij het Sinai Centrum

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van posttraumatische stress-stoornis. Door jarenlange ervaring hebben wij een diepgaande deskundigheid opgebouwd in het behandelen van psychotrauma’s die zijn veroorzaakt door geweld door anderen, door je beroep, en door oorlog. In de behandeling hebben wij oog voor ieders achtergrond en levensverhaal. Kernwaarden bij het Sinai Centrum zijn zorg voor elkaar, mogen zijn wie je bent en gastvrijheid.

We hebben ook de kennis en kunde in huis voor de behandeling van complexe PTSS. Als expertisecentrum kunnen wij een stap verder gaan als dat nodig blijkt.

Het Sinai Centrum is onderdeel van GGz-instelling Arkin. Dat betekent dat we meer zorg kunnen bieden als je klachten daar aanleiding toe geven. Ook kunnen we juist zorgen voor een soepele overgang als het nodig blijkt om de behandeling af te bouwen.