Langdurige zorg

Het Sinai Centrum heeft een woonafdeling voor ruim twintig volwassenen met langdurige psychiatrische klachten, die 24-uurszorg nodig hebben, aan de Kastelenstraat in Amsterdam. Deze open afdeling heeft een sterke Joodse identiteit met veel aandacht voor saamhorigheid, zorgzaamheid en de Joodse tradities. De bewonersgroep is gemengd, zowel Joodse als niet-Joodse cliënten zijn bij ons welkom.

Wil je meer weten? Kijk dan op de site van Joodse ggz