Wachttijden

Hieronder vind je de wachttijden. Dit is een indicatie. We doen ons uiterste best de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer je je hebt aangemeld, nemen wij telefonisch contact met je op om een afspraak voor een intakegesprek te maken. Heb je vragen over de wachttijden? Neem contact op met de afdeling Centrale Aanmelding Arkin: 020 – 590 44 44. 

Let op: Helaas zijn de wachttijden momenteel lang. Dit komt door een combinatie van langdurige uitval en de krappe arbeidsmarkt. Wij doen ons best dit zo snel mogelijk op te lossen.

Aanmeld- en behandelwachttijd 

De aanmeldwachttijd is de periode van aanmelding tot intake. De behandelwachttijd is de periode van intake tot behandeling.

Wachttijden per locatie
LocatieAanmeldwachttijdBehandelwachttijd
Polikliniek Amstelveen (traumabehandeling en PTSS) 27 weken 40 weken
Polikliniek Utrecht (traumabehandeling PTSS) 10 weken 12 weken
Polikliniek Amersfoort (traumabehandeling en PTSS) 35 weken 20 weken
Polikliniek Amersfoort NOG 36 weken 30 weken
Polikliniek Amsterdam Noord 27 weken 40 weken
IBA (klinische traumabehandeling) 15 weken 6 weken
IBA (herstelopname) 3-4 weken 3-4 weken
VIBU (Veteranen Intensieve Behandelunit) 3 weken 6 weken
Langdurige zorgafdeling Kastelenstraat 1 week 1 week
Joodse ggz (Joodse en Indische doelgroep) 30 weken 30 weken
Publicatiedatum: 9 april 2024

*Deze tijden zijn een inschatting.

Praktische tips om de wachttijd te overbruggen

We geven hier een aantal tips hoe je de wachttijd zo goed mogelijk kunt overbruggen en benutten. Deze tips verminderen de PTSS-klachten niet, maar kunnen het wachten misschien wel dragelijker maken.

Wat te doen in geval van crisis

Het kan zijn dat jouw klachten toenemen of gevoelens veranderen. Soms kunnen de klachten zodanig toenemen dat je denkt extra zorg nodig te hebben. Het kan zijn dat je somberder wordt of dat de omstandigheden thuis zijn veranderd waar je je zorgen over maakt.

Binnen kantoortijden: Neem dan direct contact op met jouw intaker 020 – 545 72 00
Buiten kantoortijden: Kan het niet wachten tot de volgende werkdag? Dan kan je contact opnemen met de crisisdienst in jouw woonplaats.

  • Amsterdam: 020 – 523 54 33
  • Amstelveen 020 – 788 53 33
  • Buiten de regio Amsterdam: neem contact op met de crisisdienst van jouw regio of bel de huisartsenpost (zie website van je huisarts voor het telefoonnummer).

Bel de telefonische hulplijn 0800 – 0113 (gratis en anoniem) als je aan zelfdoding denkt, er is dan een deskundige die naar je luistert en advies geeft.

Opties behandeling

Wij kunnen ons voorstellen dat je de behoefte hebt om te onderzoeken of er elders sneller plek is voor traumabehandeling. Wij raden je aan contact op te nemen met je huisarts en/of om andere opties te spreken. Ben je woonachtig in de regio Amsterdam? Dan kan WegwijsGGZ ook behulpzaam zijn.

Wachttijden en verzekering

De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar je als cliënt bent verzekerd. Als de wachttijden boven de norm zijn, is het ook mogelijk dat je jouw zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen zodat de wachttijd binnen de normen blijft. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen zijn dat je binnen vier weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek hebt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart).