Kwaliteit telt

De kwaliteit van onze zorg heeft continu onze aandacht. We gebruiken uitsluitend behandelmethoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat ze effectief zijn.

Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Vóór het intakegesprek wordt je voor de eerste keer gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De uitslag van die vragenlijst wordt meegenomen in de intake. Je kunt je behandelaar hier ook altijd naar vragen. Ook tijdens je behandeling vul je nog enkele keren de ROM in. Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd.

Op ZorgkaartNederland kun je laten weten hoe je de behandeling bij het Sinai Centrum hebt ervaren. Dit platform is onafhankelijk, en je beoordeling is anoniem. Het Sinai Centrum scoort gemiddeld een 8.6 op ZorgkaartNederland.

Tevreden over de behandeling?

Ook of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien, krijgt aandacht. Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst gemaild, de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten. De CQi bevat de volgende onderwerpen: Bejegening, Bereikbaarheid van de behandelaar (s), Samen beslissen en Uitvoering van de behandeling. De uitslagen worden ieder kwartaal besproken en gebruiken we om onze zorg te verbeteren. Het Sinai Centrum scoorde in 2020 als gemiddeld cijfer een 8.1 op de CQi.

Jij als cliënt staat centraal

Het Sinai Centrum is HKZ-gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Het Sinai Centrum werkt voortdurend en systematisch aan de verbetering van de zorg. 

Je kunt ook ons kwaliteitsstatuut bekijken, waarin onder andere staat beschreven wat je kunt verwachten bij de behandeling.