Vroegkinderlijk getraumatiseerden met PTSS

Voor het ontstaan van PTSS zijn onder meer de ernst van het trauma en de leeftijd waarop je het meemaakt van invloed. Traumatisering in je jeugd heeft een negatieve invloed op je welzijn als volwassene, en leidt soms tot PTSS.

Bij een (vroegkinderlijk) trauma kun je naast PTTS ook problemen hebben in het omgaan met emoties, je zelfbeeld en het aangaan en vasthouden van relaties. Bij het Sinai Centrum behandelen we de PTSS wat een positief effect heeft op bijkomende klachten. Daarnaast hebben we oog voor hoe kan je het geleerde in de praktijk brengen. Mensen met PTSS zijn bijvoorbeeld geneigd om allerlei activiteiten uit de weg te gaan uit angst. We besteden aandacht aan hoe kan je weer een zinvolle dagbesteding hebben in samenwerking met Roads.

Een PTSS of traumabehandeling maakt het verschil en stelt je in staat te herstellen. De herinneringen aan de heftige gebeurtenis of periode zijn er nog steeds, maar de gedachten en emoties zijn hanteerbaar geworden. Daarmee is het trauma minder belemmerend voor je dagelijks functioneren.