Voor wie

Vroegkinderlijk getraumatiseerden

Het Sinai Centrum biedt behandeling aan cliënten die vroeg in hun leven zijn getraumatiseerd door bijvoorbeeld huiselijk geweld of seksueel misbruik. Aan deze cliënten kan onder andere EMDR of rescripting geboden worden, soms voorafgegaan door behandelingen die gericht zijn op het versterken van stabiliteit en draagkracht.

Nu geldt voor veel cliënten in de GGZ dat zij een belaste voorgeschiedenis hebben, en dit kan gepaard gaan met zeer uiteenlopende klachten. Het Sinai Centrum probeert daarom zorgvuldig te beoordelen of de traumagerelateerde klachten op dit moment op de voorgrond staan, toegankelijk zijn voor behandeling, en of een behandeling bij ons centrum het beste aansluit bij wat cliënten nodig hebben. In sommige gevallen is een cliënt elders beter af. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige dissociatieve stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek. Wij spannen ons dan ook in voor een zorgvuldige indicatiestelling, en werken daarbij zoveel mogelijk context- en systeemgericht.

Bij vragen over verwijzingen staan wij vanzelfsprekend open voor overleg.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100