Poliklinisch

In Amersfoort en in Amstelveen worden veteranen poliklinisch behandeld. Veteranen zijn uitgezonden geweest naar oorlogs- en conflictgebieden, en kampen (mede) als gevolg van deze uitzending met psychische klachten. Zij hebben last van uitzendgerelateerde problematiek: klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Daarnaast is er vaak sprake van complicerende factoren zoals:

    • Problemen met emotieregulatie en/of agressieregulatie
    • Persoonlijkheidsproblematiek
    • Verslaving of middelenmisbruik
    • Problemen binnen relaties met anderen (partner, familie, vrienden)
    • Problemen met huisvesting of financiën

Behandelaanbod

Je volgt bij ons de module psycho-educatie, waarbij je meer informatie krijgt over je aandoening, en je je ervaring met anderen kunt delen. Ook bieden wij traumaverwerkende therapie die wetenschappelijk bewezen effectief is. Indien nodig volg je groepstherapie, systeemtherapie of vaktherapie. Ook kun je worden behandeld met medicijnen. Schematherapie en dialectische gedragstherapie (DGT) worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek aangeboden. Je kunt deze therapieën op indicatie volgen.

Bekijk de folder over onze poliklinische veteranenzorg (pdf).

Samenwerken voor de beste zorg

Onze veteranenzorg maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het Sinai Centrum heeft een nauwe samenwerking met het LZV en andere ketenpartners. Voor jou als cliënt betekent dit bijvoorbeeld dat je niet alleen contact hebt met je behandelaar bij het Sinai Centrum, maar ook met een maatschappelijk werker vanuit het LZV. Jouw behandelaar en die maatschappelijk werker hebben actief contact met elkaar. Deze inspanningen van verschillende partijen in het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen leiden samen tot de beste zorg voor jou.

Ook werkt het Sinai Centrum intensief samen met Jellinek (verslavingszorg), tevens onderdeel van Arkin.

Bij het Sinai Centrum geloven we dat je de naastbetrokkenen bij de behandeling moet betrekken. Alleen als de behandeling zich ook richt op familie, vrienden en andere naasten zal hij echt effectief zijn.

Waarom het Sinai Centrum?

Het Sinai Centrum heeft jarenlange ervaring met veteranen. De medewerkers van ons veteranenteam spreken dezelfde taal als de mensen die zij behandelen. Bovendien hebben zij merkbaar plezier in het werk dat ze samen doen. Veel mensen kiezen voor het Sinai Centrum vanwege deze ervaring, kennis van zaken, en de goede sfeer.

Aanmelden

Verwijzing naar de poliklinische veteranenzorg vindt plaats binnen (en vanuit) de keten van het LZV, door de ggz-instellingen C45, GGZ Drenthe, PTC en MGGZ. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV-keten te verwijzen naar de veteranenzorg. Aanmelden gaat via aanmelden@sinaicentrum.nl (NB: alleen voor verwijzers).

Contactgegevens locatie Amersfoort