Oorlogsgetroffenen Tweede Wereldoorlog

Oorlogsgetroffenen zijn verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsslachtoffers die psychische klachten hebben als gevolg van hun traumatische ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen kregen pas op latere leeftijd klachten, vaak na een ingrijpende gebeurtenis in hun leven, zoals het overlijden van een partner, of de pensionering.

Ook kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen van oorlogsgetroffenen kunnen last hebben van het trauma van de generatie(s) boven hen. Ook op hun leven kan de oorlog van bepalende invloed zijn geweest. Het Sinai Centrum heeft jarenlange ervaring opgebouwd met de behandeling van traumagerelateerde klachten van oorlogsgetroffenen uit de eerste, tweede, derde en vierde generatie.

Nog steeds hebben we veel affiniteit met de Joodse doelgroep. We bieden hen meer dan een traumabehandeling: naast ons reguliere aanbod bieden we hen ook behandeling voor angst, depressie en persoonlijkheidsproblemen.