Voor wie

Oorlogsgetroffenen

Als u de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, behoort u inmiddels tot de oudere generatie in Nederland. U heeft heel wat te vertellen over uw leven. Niet alleen over de oorlog zelf, maar ook over de jaren na de oorlog. De verhalen van Joodse en Indische oorlogsgetroffenen, van mensen die aan het verzet deelnamen en van burgeroorlogs-getroffenen. Verhalen die getuigen van moed en leed, van heldendom en slachtofferschap. Van eenzaamheid en verbondenheid.

Net als iedereen, kunt u op enig moment in uw leven last krijgen van psychische klachten. U kunt somber worden, angstig zijn of gebukt gaan onder verlies en rouw. Daarnaast gaat de leeftijd meespelen en zijn er fysieke klachten, geheugenproblemen en het verlies van dierbaren. Ook de oorlogservaringen kunnen, soms pas op latere leeftijd, tot klachten leiden. Nachtmerries, opdringende herinneringen, wantrouwen, boosheid. Op oudere leeftijd zijn er niet veel mensen meer die uw levensverhaal delen.

Het Sinai Centrum heeft jarenlange ervaringen met behandeling van dit soort klachten bij de Joodse doelgroep, mensen geboren in voormalig Nederlands-Indië, burgeroorlogsgetroffenen en mensen die aan het verzet deelnamen.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100