Aanmelden VIBU

Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de ketenpartners van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV-keten te verwijzen naar de VIBU-voorziening.

Aanmelden gaat via opname@arkin.nl (NB: alleen voor verwijzers). Overleg over een verwijzing graag met Kathleen Thomaes: 020 545 7200 / 06 5264 8538 of met Magchiel Gouweloos: 020 545 7117.