Aandacht voor STOP! Revictimisatie in VGCt magazine

Christin Kühner, Promovenda STOP! Onderzoek, heeft onlangs een interview gegeven aan het VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) magazine. Christin Kühner is PhD-student en wordt begeleid door Kathleen Thomaes, Marleen de Waal en Anneke Goudriaan.

Bij het STOP! onderzoek zoekt zij uit wat iemand gevoelig maakt om na een traumabehandeling opnieuw een ingrijpende gebeurtenis mee te maken. Dit wordt ook wel revictimisatie genoemd. Het onderzoek wordt gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp.

“Wat we uit het onderzoek weten is dat slachtoffers van gewelddadige incidenten, bij wie sprake is van een dubbele diagnose, baat hebben bij het aanleren van interpersoonlijke vaardigheden”

U kunt het hele interview in het VGCt magazine hier lezen.