Familiedag Sinai Centrum

Afgelopen week stond op deze pagina een uitnodiging voor de familiedag van de Naastbetrokkenenraad. Tot onze schrik hebben we geen rekening gehouden met het feit dat deze dag, 30 september, valt op sjabbat en op Grote Verzoendag, voor veel naastbetrokkenen van het Sinai Centrum geen passend moment. Dit spijt ons zeer.
Na overleg met de Raad van Bestuur van het Sinai Centrum hebben we besloten om op een ander moment een familiedag voor het Sinai Centrum te organiseren.
Binnenkort willen we u als naastbetrokkenen hernieuwd uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over uw rol als naastbetrokkene en de ondersteuning die u daarbij nodig heeft.

Wij hopen u dan te ontmoeten,
met vriendelijke groet,
Francine F Boske, voorzitter Naastbetrokkenenraad