Kan ik behandeling krijgen met behulp van een tolk?

Het Sinai Centrum werkt alleen met tolken bij asielzoekers. Als je er tijdens de intake een tolk bij wil hebben, dan moet je die zelf regelen en betalen.