Het Sinai Centrum herhuisvest VIBU, opnamekliniek voor veteranen

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. Per 1 september 2018 maakt de VIBU onderdeel uit van het behandelaanbod van het Sinai Centrum. Voorheen werd deze voorziening beheerd door de zorginstelling Vincent van Gogh (Venray). De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). 

De VIBU is een open setting met 24-uurs-verpleegkundige bezetting. Indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van een open crisisbed. Alle reguliere en crisisopnames gebeuren op vrijwillige basis en binnen kantooruren. De veteranenkliniek biedt een capaciteit van elf bedden.

Meer informatie over de VIBU 

Verwijzen en aanmelden

Aanmelden gaat via aanmeldenVIBU@sinaicentrum.nl. 

Overleg over een verwijzing graag met Kathleen Thomaes: 020 545 7200 / 06 5264 8538.