Juridische fusie tussen het Sinai Centrum en stichting Arkin

Per 1 januari 2021 is sprake van een juridische fusie tussen de stichting Arkin en Sinai Centrum B.V. Ten aanzien van de borging van de eigenheid van het Sinai Centrum zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zijn ondermeer de naam van het Sinai Centrum, het Joods Statuut en de zorg voor de Joodse doelgroep formeel verankerd in de statuten van Arkin. Ook is de statutaire Commissie Sinai Centrum die toeziet op de Joodse identiteit en de zorg voor de Joodse doelgroep binnen het Sinai Centrum vastgelegd in de statuten van Arkin.

Lees hier meer over de geschiedenis van het Sinai Centrum.