Onderzoek: Evidence based traumabehandelingen

Het Sinai Centrum doet mee aan een internationaal onderzoek naar de relatieve effectiviteit van twee evidence based traumabehandelingen. De twee evidence based behandelingen die worden vergeleken zijn Imaginatie met rescriptie en EMDR. In het onderzoek staat trauma in de kindertijd centraal. In het onderzoek hopen we duidelijkheid te krijgen over welke type cliënt het beste EMDR kan krijgen en bij welk type cliënt Imaginatie met rescriptie het beste kan worden gebruikt.

Tot nu toe is Imaginaire Exposure de voorkeursbehandeling, maar het nadeel is dat deze behandeling zwaar is voor zowel de therapeut als de cliënt. Imaginatie met rescriptie is even effectief als Imaginaire Exposure, maar kent een lagere dropout en meer verandering in gevoelens van schaamte, schuld en woede. Het voordeel van EMDR is dat het zowel voor de therapeut als de cliënt een acceptabelere behandeling is.

Vanuit het Sinai is psycholoog en onderzoek coördinator Margriet Kousemaker bij dit onderzoek betrokken. Voor vragen over het onderzoek kunt u haar mailen  m.kousemaker@sinaicentrum.nl