Oog voor meer dan PTSS

Voorspellen persoonlijkheidsstoornissen therapie-effect? Comorbiditeit – als iemand ook een andere psychische aandoening heeft – is bij PTSS eerder regel dan uitzondering. Toch weten we nog steeds te weinig over welke behandeling het beste werkt voor welk type en welke ernst van comorbiditeit.

In haar keynote-presentatie op het NtVP-jaarcongres besprak Kathleen Thomaes, psychiater bij het Sinai Centrum en voorzitter van de congrescommissie, de stand van zaken op dit gebied.