Over ons

Cliëntenraad

Als cliënt maak je gedurende korte of langere tijd gebruik van de diensten van het Sinai Centrum. In het Sinai Centrum is een Cliëntenraad actief. De raad geeft volgens de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ) vorm aan medezeggenschap van cliënten.

De Cliëntenraad behartigt cliëntenbelangen, binnen het kader van de doelstelling van het Sinai Centrum, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Met medezeggenschap wordt bedoeld: invloed uitoefenen op de besluitvorming in het Sinai Centrum in samenspraak met de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk.

Wat doet de Cliëntenraad?

Wilt u iets aan de Cliëntenraad melden?

Stuur ons dan een e-mail met uw vraag of mededeling.

Wilt u ons team versterken?

Als u zich wil inzetten voor de belangen van medecliënten kunt u zich opgeven voor de Cliëntenraad. U kunt dan worden uitgenodigd om kennis te maken met het werk van de Cliëntenraad en een vergadering bij te wonen. Het Cliëntenraadswerk kost ongeveer twee tot drie uur per week aan tijd. Deze tijd besteedt u aan het onderhouden van contact met medecliënten, het inlezen in de organisatie en het adviseren van de Raad van Bestuur. Eens per maand vindt een vergadering plaats die ongeveer twee uur in beslag neemt.

Wilt u informatie over Cliëntenbelang?

Bezoek de website www.clientenbelangamsterdam.nl.

Contact

Cliëntenraad Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063
1180 EB Amstelveen

T: 020 545 7370 (dinsdag en donderdag van 10.30-17.00 uur)
M: 06 1781 2719 (maandag t/m zondag van 08.00-20.00 uur)
E: cr-sinai@sinaicentrum.nl

De Cliëntenraad heeft een eigen kantoor op de eerste verdieping van het hoofdgebouw.

 

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100