Familievertrouwenspersoon

Ook als familie of naastbetrokkene kun je tegen vragen of problemen aanlopen in de hulp die je naaste krijgt. Je kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over gemaakte afspraken, over de informatie die je krijgt of over hoe er met jou als betrokkene wordt omgegaan.

Je kunt dan een gesprek aanvragen met de medewerker waar de klacht over gaat. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Hierbij kun je steun vragen van de onafhankelijke familievertrouwenspersoon.

Respect voor ieders rol

De functie van familievertrouwenspersoon is erop gericht om de drie betrokken partijen – cliënt, hulpverlening en familie/naasten – zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, met aandacht en respect voor ieders rol en behoeften. De familievertrouwenspersoon is niet in dienst van Arkin. Hij of zij werkt voor een onafhankelijke stichting: de Landelijke stichting familievertrouwenspersonen. De fvp behartigt de belangen van familie en andere naastbetrokkenen van cliënten. Ook kan hij of zij bemiddelen bij het oplossen van een klacht.

Hoe dien ik als naaste een klacht in?

Dat kun je lezen bij ‘signalen en klachten‘. Wil je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris die betrekking heeft op de behandeling van je naaste, dan heb je daarvoor zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Wil je steun van de fvp bij het bespreekbaar maken van een klacht over de behandeling van je naaste, dan heb je daar geen toestemming voor nodig van je naaste. 

Contact

De familievertrouwenspersoon van Arkin is:

Olga Khaiboulov
Tel. (06) 11 05 31 78
stuur email