Behandelaanbod

Opnamekliniek

Het Sinai Centrum heeft een opnamekliniek in Amstelveen. Het doel van de opname is je weer op weg helpen. De kliniek biedt twee opnamemogelijkheden:

  1. Als je lijdt aan posttraumatische stress-stoornis en poliklinisch niet verder lijkt te komen met de behandeling, biedt de kliniek een intensieve traumabehandeling op maat aan. De opname is kort en intensief. Je volgt een groepsprogramma en een individueel programma, gericht op traumaverwerking. Als je hieraan wilt deelnemen is het van belang dat je poliklinisch al een behandelaar hebt zodat je na de kliniek direct verder kunt met de adviezen die je hebt meegekregen voor het vervolg van de behandeling.
  2. Als je thuis niet meer verder kunt, en lichtere vormen van behandeling even niet meer voldoende zijn, dan kunnen we je opnemen in onze kliniek. De opnameduur kan per persoon verschillen, en je wordt betrokken bij de afweging. In de kliniek krijg je een programma dat je weer tot rust brengt en op weg helpt. Als je al een behandelaar hebt op onze polikliniek blijft dit contact in stand. Tegelijkertijd krijg je ook op de kliniek een psychiater en gaan een aantal behandelaars en verpleegkundigen met je aan de slag.
Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100