Behandelaanbod

Veteranen Intensieve Behandel Unit

Cliëntenprofiel

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Bij veteranen die zich bij ons melden helpt ambulante behandeling (nog) niet. Zij hebben last van uitzendgerelateerde problematiek: klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Daarnaast is er vaak sprake van complicerende factoren zoals:

Behandelsetting

De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken gericht op stabilisatie en behandeling van (ernstige) psychiatrische ontregeling, zoals PTSS en bovengenoemde bijkomende problemen. De VIBU is een open opnameafdeling met 24-uurs-verpleegkundige bezetting met een capaciteit van tien bedden. Daarnaast is er één crisisbed, waar binnen kantooruren opgenomen kan worden voor twee, maximaal drie weken. Tijdens crisisopname kan gekozen worden voor het behandelprogramma op een later af te spreken moment.

Het multidisciplinaire behandelteam biedt therapieën en activiteiten gericht op stabiliserende behandeling. Door de setting binnen het Sinai Centrum, onderdeel van Arkin, is specialistische kennis op het gebied van veteranenzorg, psychotrauma, emotie- en agressieregulatie, persoonlijkheidsproblematiek, problematisch middelengebruik en systeemtherapie ruimschoots voor handen. Er wordt intensief samengewerkt met de eerste lijn en tweedelijnsparticipanten binnen het LZV, en met andere afdelingen van Arkin: Roads (opbouw dagbesteding) en Jellinek (middelen).

Behandeling

Het behandelprogramma omvat een samenhangend geheel aan behandelmodules dat 12 weken duurt. Het is een intensief behandelprogramma gericht op stabilisatie. Daarvoor is erkenning, kennis, vaardigheden en motivatie voor (een eerste stap in) verandering nodig. Het is van belang om van tevoren het behandelprogramma, ook met naasten en ambulante behandelaar/verwijzer, goed te bestuderen en te weten waar men aan begint. Opname wordt gezien als onderdeel van een langerdurend ambulant traject. Gedurende opname bij de VIBU is er structureel contact met maatschappelijk werk (De Basis of Veteranen Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie VBMW).

Behandelmodules waar iedereen aan meedoet zijn:

Op indicatie kan daaraan toegevoegd worden:

Daarnaast maken we in overleg gebruik van het behandelaanbod van afdelingen Roads (opbouw dagbesteding) en Jellinek (middelen) van Arkin.

Adresgegevens

VIBU Amstelveen
Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063, 1180 EB
Amstelveen

Telefoon

T (020) 545 7200

Aanmelden

Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de keten van het LZV, door de GGZ instellingen: C45, GGZ Drenthe, PTC, MGGZ, Sinai Centrum. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV-keten te verwijzen naar de VIBU-voorziening. Aanmelden gaat via aanmeldenVIBU@sinaicentrum.nl (NB: alleen voor verwijzers).

Overleg over een verwijzing graag met Kathleen Thomaes: 020 545 7200 / 06 5264 8538.

Zorgkaart Nederland

Sitemap

Sinai Centrum

Amstelveen - Amsterdam
Tel: 020 – 5457200

Amersfoort
Tel: 033 – 8007100